Aanleiding: organisaties dragen zorg dat hun medewerkers competenties hebben om met de meldcode te werken Doel Professionals hebben kennis van de meldcode en het afwegingskader Professionals kunnen werken met de meldcode en het afwegingskader Professionals kennen de stappen en vragen de aandachtsfunctionaris om advies bij zorgelijke signalen Programma Praktische informatie -de vijf stappen van de meldcode Uitgevoerd door Marjanne, Kristin, - werken met het afwegingkader Erna en Marleen - de wettelijke verplichtingen Doelgroep: niveau 2-5; iedereen die - de rol van de aandachtsfunctionaris die meer wil/moet weten over de meldcode Max aantal deelnemers? . Duur In-company Accreditatie op verzoek tegen meerprijs