Aanleiding: organisaties zijn verplicht een aandachtsfunctionaris aan te stellen die zorg draagt voor een goed functionerende meldcode binnen de organisatie Doel: De training Aandachtsfunctionaris heeft als doel het opleiden van aandachtsfunctionarissen ouderenmishandeling, die binnen hun organisatie de verantwoordelijkheden en taken die gesteld worden binnen de wet meldcode handen en voeten kunnen geven. Nadruk ligt op het vormgeven en uitvoeren van de functie. Bij de basiskennis over ouderenmishandeling wordt relatief kort stil gestaan, die voorondersteld bekend te zijn. Tijdens de training gaan we werken aan de volgende doelen: deelnemers aan de training: Hebben kennis van de verschillende aspecten van ouderenmishandeling, zoals definitie, vormen, omvang, oorzaken, gevolgen en risicofactoren; Zijn in staat ouderenmishandeling te signaleren; Hebben zicht op mogelijke spanningen die zij zelf en collega’s ervaren, zoals spanning tussen persoonlijke emoties en professionele verantwoordelijkheid; Kunnen collega’s coachen en kunnen hun spanningen en dilemma’s omzetten naar handelen; Kunnen samenwerkingsrelaties aangaan met ketenpartners; Hebben kennis van de werkwijze van Veilig Thuis en zij consulteren en melden bij zorgelijke situaties Hebben kennis van juridische regel- en wetgeving; dossiervorming, beroepsgeheim en privacy Zijn in staat gesprekken over zorgen aan te gaan met de oudere, de verzorgers/familie, managers en collega’s binnen de instelling; Kunnen de oudere, de familie/verzorgers, managers en collega’s motiveren; Kunnen het werken met de meldcode vormgeven binnen de eigen organisatie en maken een plan van aanpak en kunnen dit uitvoeren Programma Praktische informatie Taken en verantwoordelijkheden van de aandachtsfunctionaris Aangeboden door Marleen, Kristin, Marjanne Stappen van en verantwoordelijkheden binnen de meldcode Max. aantal deelnemers 12 Wat is ouderenmishandeling Doelgroep: beoogde aandachtsfunctionarissen Signaleren en signaleren verhelderen Duur: 3 dagen Waarden & normen Opleidingsniveau: HBO - WO Juridisch kader Kosten in open aanbod € 650,00 p.p. Het afwegingskader en veiligheidstaxatie; Kosten in company € Rol van Veilig Thuis; Deelnemers ontvangen een certificaat Beleidingsvaardigheden en gespreksvoering; Training mmv trainingsacteur Maken van een plan van aanpak Accreditatie op verzoek