Leerhuis verplaatst

COVID-19 Update

In verband met de huidige covid-19 maatregelen willen wij het Leerhuis (26 oktober en 14 december 2020) verzetten naar 15 juni en 8 november 2021. Deze bijeenkomst zal plaatsvinden in Barneveld. We streven naar eenzelfde opzet en hetzelfde programma. Met sprekers en workshopleiders zijn we hierover in gesprek. Omdat de werving al gestart was, is het voor ons niet meer mogelijk eenieder hiervan persoonlijk in te lichten. Via de website, LinkedIn en persoonlijke mail zullen we in de winter de werving weer opstarten. Wil je op de hoogte gehouden worden van het leerhuis en onze trainingen? Stuur ons dan even een mailtje en dan zorgen wij ervoor dat je altijd op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen.

Tactiv Apanto
nul23 Veerkracht

15 juni

Internationale dag tegen ouderenmishandeling

Op maandag 15 juni, de Internationale dag tegen ouderenmishandeling, wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor het geweld tegen ouderen. Want het houdt niet op, totdat je iets doet. Juist in deze tijd van corona vragen wordt extra alertheid gevraagd: Ouderen zijn extra kwetsbaar tijdens de coronacrisis. Niet alleen door hun gezondheid, maar ook omdat ze slachtoffer kunnen worden van eenzaamheid en ouderenmishandeling. Nu gezinnen thuis moeten blijven en spanningen misschien oplopen, kunnen onveilige thuissituaties voor ouderen nog onveiliger worden. Ook neemt de druk op mantelzorgers toe. Als trainers ouderenmishandeling willen we jullie wijzen op enkele online trainingen en tools, die jullie in het kader van 15 juni kunnen volgen om zo deskundigheid te vergroten.

  1. Een artikel over huiselijk geweld in het kader van corona lees je op Movisie.nl
  2. Tips voor gespreksvoering, advies en hulp vind je op ikvermoedhuiselijkgeweld.nl
  3. Een app die gratis te downloaden is, is Tante Louise.
  4. Tot slot, bij Movisie Academie vind je een training over het herkennen van ouderenmishandeling.

Dit is een onlinetraining, gericht op vrijwilligers die bij ouderen thuis komen. De casuïstiek biedt voor veel meer mensen aanknopingspunten voor signalering en gespreksvoering. Je kunt daarbij oefenen met voorbeeldsituaties. Het aanbod is gratis. De training duurt max. 30 minuten. Het is misschien een idee om dit aanbod in het kader van 15 juni bij je collega’s bekend te maken, je vrijwilligers op te wijzen of in een nieuwsbrief te plaatsen.

Training aandachtsfunctionaris

Meld je vanaf nu aan voor onze trainingen

De training Aandachtsfunctionaris heeft als doel het opleiden van aandachtsfunctionarissen ouderenmishandeling, die binnen hun organisatie de verantwoordelijkheden en taken die gesteld worden binnen de wet meldcode handen en voeten kunnen geven. Nadruk ligt op het vormgeven en uitvoeren van de functie. Bij de basiskennis over ouderenmishandeling wordt relatief kort stil gestaan, die voorondersteld bekend te zijn.