Marleen Blokker MSc

Trainer & Eigenaar Apanto

Bekijk de website hier

Als maatschappelijk werker en pedagoog geef ik trainingen aan professionals in de ouderenzorg, welzijn en (jeugd)hulpverlening. Daarnaast geef ik intervisiebegeleiding en coaching aan verschillende Veilig Thuis teams en hulpverleningsorganisaties die werken met huiselijk geweld en kindermishandeling.

Ondertussen ben ik door mijn ervaring en scholing een expert in de verschillende vormen van huiselijk geweld zoals ouderenmishandeling en ontspoorde mantelzorg, (ex)partnergeweld en kindermishandeling.

De trainingen van Apanto zijn gericht op zowel leidinggevenden als uitvoerende teams in de intramurale- en extramurale zorg en verzorg ik specialistische trainingen voor aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld. De trainingsinhoud is altijd in overleg.

Onderdelen kunnen zijn: Het opvangen van signalen van geweld en verwaarlozing, het handelen volgens de meldcode, het maken van een veiligheidsinschatting, samenwerken met Veilig Thuis of het praten over zorgen of vermoedens met slachtoffer en/of de vermoedelijke pleger. Daarnaast kan ik adviseren over de implementatie van de meldcode binnen uw organisatie en denk ik mee aan hoe de scholing aan medewerkers het beste kan worden vormgegeven.

Training en advies op maat en van grote kwaliteit; dat is waar ik met mijn bureau Apanto voor sta.

Aanbeveling:
Als aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling kwam ik voor het eerst in aanmerking met Marleen Blokker. Een fijn persoon met passie voor haar werk. Ik was zo enthousiast over mijn trainingen die ik bij Marleen volgde dat ik dit ook voor mijn collega’s wilde. Er werd door Marleen een mooie, interessante en bovenal een leerzame aangepaste training gegeven aan de beheerders en agogen van Stichting Welzijn Velsen. Dat dit een succes was werd duidelijk door de enthousiaste reacties die Marleen na de training van mijn collega’s kreeg. Trainingen van Marleen Blokker zijn zeker geen trainingen waar je je aandacht bij verliest, zij weet door haar manier van trainen je volledig bij de les te houden.

Lydia Moreira
Stichting Welzijn Velsen

Terug naar ons team