Erna Vinke

Trainer & Oprichter TACTiV

Bekijk de website hier

Mijn naam is Erna Vinke en sinds 1 januari 2019 ben ik eigenaar van TACTiV.

Tijdens mijn jarenlange ervaring als jeugd- en gezinswerker in multi-problemgezinnen ben ik veel huiselijk geweld en kindermishandeling tegengekomen. In de paar jaar dat ik in een sociaal wijkteam heb gewerkt heb ik ook te maken gehad met schrijnende gevallen van ouderenmishandeling en (ex)partnergeweld.

Vanuit mijn missie om mijn steentje bij te dragen aan het verminderen van huiselijk geweld en mishandeling geef ik vanuit TACTiV trainingen, advies en coaching rondom deze thema’s aan professionals en vrijwilligers.

Hiervoor heb ik zelf meerdere trainingen en opleidingen gevolgd, waardoor ik trainingen op aanvraag en in overleg kan bieden, onder andere de training (aandachtsfunctionaris) Meldcode of onderdelen van de Meldcode. Daarnaast leid en ondersteun ik projecten rondom veiligheid bij organisaties en gemeenten.

TACTiV: elk mens verdient het om veilig op te groeien en te leven!

Aanbeveling:
Afgelopen twee jaar heeft Erna de gemeente Nijkerk uitstekend ondersteund door het trainen van onze lokale professionals in het signaleren en bespreekbaar maken van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het verkrijgen van commitment zodat gezamenlijk verantwoordelijkheid genomen wordt om de meldcode toe te passen en de verwijsindex te gebruiken, gaat haar gemakkelijk af. Erna is in staat om lastige thema’s op een ongedwongen manier bespreekbaar te maken, waardoor professionals van elkaar en van haar leren. Erna is een deskundige trainer en een groot netwerker voor de regio.

Annelies Kooiman
Senior adviseur Veiligheid
Gemeente Nijkerk

Terug naar ons team